Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka prywatności reguluje sposób, w jaki Klaudia Klimas prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Klaudia Klima  gromadzi, wykorzystuje, utrzymuje, ujawnia i chroni dane osobowe użytkowników (każdy, “Użytkownik”). Niniejsza polityka prywatności dotyczy Strony oraz wszystkich produktów i usług oferowanych przez Klaudię Klimas

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Klaudia Klimas prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Klaudia Klimas z siedzibą w Kroczycach ul. Kościuszki 8, 42-425 Kroczyce, NIP: 6492317414, REGON: 384817893,

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest umowa pomiędzy Państwem a Administratorem, do której zawarcia dochodzi wskutek akceptacji Regulaminu i dla wykonania której przetwarzanie Państwa danych jest niezbędne, zgoda, której udzieliliście Państwo na przetwarzanie danych w celach marketingowych lub w związku z subskrypcją newslettera, lub prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora, lub przez osobę trzecią.

Podanie danych niezbędnych do wystawienia faktury jest obowiązkiem ustawowym i wynika z Ustawy o podatku od towarów i usług.

Dane osobowe

Dane osobowe czyli informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, przekazane przez Klientów za pośrednictwem formularzy elektronicznych dostępnych na stronach Sklepu (w tym imię, nazwisko, adresy pocztowe, numery telefonów i adresy e-mail, a także nr NIP) są gromadzone i wykorzystywane przez Administratora danych osobowych wyłącznie w celu realizacji umowy oraz podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem umowy, w szczególności w celu założenia konta i rejestracji Użytkowników, realizacji akcji marketingowych, w tym wysyłania spersonalizowanych i automatycznych komunikatów z wykorzystaniem analizy dokonanych zakupów za pomocą email, SMS i innych kanałów, – pod warunkiem, że Klient zaznaczył zgodę na otrzymywanie informacji handlowych i marketingowych.

Klaudia Klimas może zbierać i przetwarzać dane osobowe użytkowników na różne sposoby, w tym między innymi, gdy użytkownicy odwiedzają naszą witrynę, rejestrują się na stronie oraz w związku z innymi działaniami, usługami, funkcjami lub zasobami udostępnianymi w naszej witrynie. Użytkownicy mogą zostać poproszeni o podanie, odpowiednio, adresu e-mail. Użytkownicy mogą jednak odwiedzać naszą Stronę anonimowo. Będę zbierać dane osobowe od użytkowników tylko wtedy, gdy dobrowolnie prześlą nam takie informacje. Użytkownicy zawsze mogą odmówić dostarczenia osobistych danych identyfikacyjnych, z tym wyjątkiem, że może to uniemożliwić im angażowanie się w pewne działania związane z Witryną, a w szczególności niepodanie danych osobowych uniemożliwi realizację zamówień, a także kontakt z Państwem i skorzystanie z niektórych funkcjonalności oferowanych przez Sklep. Przetwarzam tylko te dane, które są niezbędne. Nie wymagam podawania danych wrażliwych.

Nieosobowe informacje identyfikacyjne

Klaudia Klimas może zbierać nieosobowe informacje identyfikacyjne o użytkownikach za każdym razem, gdy wchodzą one w interakcję z naszą Witryną. Dane identyfikacyjne nieosobowe mogą obejmować nazwę przeglądarki, rodzaj komputera i informacje techniczne na temat sposobów połączenia Użytkowników z naszą Witryną, takich jak system operacyjny i dostawcy usług internetowych oraz inne podobne informacje.

Ciasteczka

Strona internetowa www.klaudiaklimas.pl może wykorzystywać “ciasteczka” w celu zwiększenia wygody użytkownika. Przeglądarka użytkownika umieszcza pliki cookie na twardym dysku w celach rejestracyjnych, a czasami śledzi informacje na ich temat. Użytkownik może ustawić przeglądarkę internetową tak, aby odrzucała pliki cookie lub ostrzegała o wysyłaniu plików cookie. Jeżeli tak się stanie, część funkcjonalności tej Strony może nie działać poprawnie.

Cel przetwarzania danych osobowych

Klaudia Klimas może przetwarzać dane osobowe Użytkowników w następujących celach:

– w celu wykonania umowy – dane osobowe przetwarzane są przez Klaudię Klimas;  

– w celu umożliwienia Użytkownikom korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Klaudię Klimas;

– aby usprawniać oferowaną usługę Dane, które podajesz, pozwalają mi skuteczniej reagować na zgłoszenia i potrzeby obsługi klienta;

– aby spersonalizować doświadczenie Użytkownika mogę wykorzystywać informacje w formie zbiorczej, aby zrozumieć, w jaki sposób moi użytkownicy jako grupa korzystają z usług i zasobów udostępnianych w naszej witrynie. Dane podlegają profilowaniu tylko wtedy, gdy wyrazisz na to zgodę.

– aby usprawniać naszą Witrynę mogę wykorzystać dostarczone przez Ciebie opinie, aby ulepszyć nasze produkty i usługi.

– aby uruchomić promocję, konkurs, ankietę lub inną funkcję witryny mogę wysłać Użytkownikom informacje, na których otrzymywanie wyrazili zgodę, a które mogą być dla nich interesujące. 

– aby wysyłać okresowe wiadomości e-mail mogę użyć adresu email aby wysłać Użytkownikowi informacje i aktualizacje odnośnie jego zamówienia. Może być także wykorzystany, aby odpowiedzieć na zapytania, i/lub inne żądania. Jeżeli Użytkownik zadecyduje dołączyć do mojej listy mailingowej, będzie on otrzymywał ode mnie e-maile które mogą zawierać informacje firmowe, aktualizacje, powiązane produkty, informacje o usłudze, itd. W każdej chwili, gdy tylko Użytkownik zdecyduje iż nie chce już otrzymywać przyszłych wiadomości email, zawieram szczegółowe instrukcje odnośnie wypisania z subskrypcji na dole każdego maila lub Użytkownik może skontaktować się ze mną poprzez naszą Witrynę, jak i adres e-mail.

W innych przypadkach, w których zobowiązana jestem do przetwarzania danych osobowych przez przepisy prawa, tj. dla celów podatkowych i rachunkowych. 

Jak chronię Twoje dane

Przyjmuję odpowiednią praktykę gromadzenia, przechowywania, przetwarzania i zabezpieczania danych, aby chronić Twoje dane przez nieautoryzowanym dostępem, modyfikacją, ujawnieniem lub zniszczeniem twoich danych osobowych, nazwy użytkownika, hasła, informacji o transakcjach i danych zebranych na naszej Witrynie.

Wymiana danych wrażliwych i prywatnych pomiędzy Stroną, a Użytkownikiem odbywa się za pośrednictwem zabezpieczonego przez SSL kanału komunikacji który jest szyfrowany i zabezpieczony podpisem cyfrowym.

Udostępnianie Twoich danych osobowych

Nie sprzedaję, nie handluję ani nie wypożyczam danych osobowych Użytkowników innym. Mogę udostępniać ogólne zagregowane dane informacje nie powiązane z jakimikolwiek danymi osobowymi odnośnie gości i użytkowników dla moich partnerów biznesowych, zaufanym partnerom i reklamodawcom w celach opisanych powyżej. Mogę używać usług firm trzecich w celu pomocy w operowaniu biznesem, Stroną lub zarządzaniem działaniami w moim imieniu, takimi jak wysyłanie newsletterów lub ankiet. Mogę udostępniać twoje informacje tym firmom trzecim w opisanym limitowanym zakresie pod warunkiem udzielenia na to twojej zgody. Mogę przekazywać Twoje dane osobowe bez Twojej zgody podmiotom trzecim jedynie w zakresie niezbędnym do wykonywania łączących mnie z Tobą umów, tj. m.in. dla celów obsługi transakcji płatniczych online, obsługi rachunkowej, czy usług związanych z obsługą i utrzymaniem Serwisu a także dla celów realizacji procesu dostawy zamówionego towaru.

Państwa dane przetwarzane będą wyłącznie w przypadku posiadania przez Sklep lub podmiot współpracujący ze Sklepem jednej z podstaw prawnych wskazanych wyżej i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy. Państwa dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Państwa strony ograniczających tę zgodę, w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy – przez czas jej wykonywania lub czas niezbędny do realizacji roszczeń związanych z jej wykonywaniem, a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora lub osoby trzeciej – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu.

Jak długo przetwarzam Twoje dane osobowe

Twoje dane osobowe przetwarzam przez cały czas, w którym posiadasz Konto Użytkownika w naszym Serwisie. Przestaję przetwarzać Twoje dane wtedy, gdy mnie o to poprosisz. Musisz mieć na uwadze, że zaprzestanie przetwarzania niektórych danych spowodować może niemożliwość korzystania z naszych usług.

Środki zapewniające ochronę

Administrator wdrożył rozwiązania przyjęte w polityce ochrony danych osobowych i instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych, które zapewniają skuteczną ochronę danych osobowych Klientów. Najważniejsze elementy systemu ochrony danych osobowych:


1. Certyfikat SSL.


2. Zgromadzone zbiory danych osobowych chronione są przez Administratora danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”). Dostęp do danych osobowych mają tylko upoważnieni pracownicy Administratora danych osobowych, którzy są zobowiązani do zachowania uzyskanych informacji w ścisłej tajemnicy.


3. Administrator danych osobowych nie udostępnia danych osobowych zgromadzonych w związku z korzystaniem przez Klientów ze Sklepu osobom trzecim z wyjątkiem podmiotów świadczących usługi na rzecz Administratora na podstawie odrębnych umów lub za zgodą osób, których dane są przekazywane. W tym przypadku osoba trzecia jest zobowiązana w umowie do zapewnienia poziomu bezpieczeństwa przekazanych danych osobowych na poziomie nie niższym niż, obowiązuje u Administratora. W szczególnych sytuacjach, w których obowiązujące prawo nakazuje Administratorowi udostępnienie zgromadzonych danych organom państwowym, będą one udostępnione.

4. System IT Sklepu spełnia najwyższe standardy ochrony danych osobowych.


Zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych oraz wytycznymi organu ds. ochrony danych osobowych.


Administrator dopełnił wszelkich prawem przewidzianych obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych.

Jakie masz uprawnienia

W każdej chwili możesz żądać, aby Twoje dane osobowe zostały usunięte – jest to tzw. prawo do bycia zapomnianym. Możesz także w każdym czasie cofnąć udzielone zgody na przetwarzanie Twoich danych. Natomiast jeżeli zauważysz, że przetwarzane przez nas dane są niezgodne z rzeczywistością bądź niekompletne, masz prawo żądać, abym je sprostowała. Przysługuje Ci także uprawnienie do dostępu do danych Ciebie dotyczących, które przetwarzam. Wówczas mam obowiązek udzielenia Ci informacji o danych przeze mnie przetwarzanych.

Wolę cofnięcia zgody możecie Państwo wyrazić w dowolny sposób, jedynym warunkiem jest, aby dotarła ona do naszej wiadomości.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przeze mnie Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którego funkcje aktualnie sprawuje Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

W pewnych przypadkach, pomimo zgłoszonego przez Ciebie żądania, mam prawo w dalszym ciągu przetwarzać Twoje dane osobowe. Dotyczy to przede wszystkim sytuacji, gdy przetwarzanie takie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Strony firm trzecich

Użytkownicy mogą znaleźć reklamy lub inne materiały na mojej Stronie które linkują do stron lub usług moich partnerów, dostawców, reklamodawców, sponsorów, licencjodawców i innych stron trzecich. Nie kontroluję treści oraz linków które pojawiają się na tych stronach i nie odpowiadam za jakiekolwiek praktyki wykonywane przez podlinkowane witryny na naszej Stronie. Dodatkowo, te strony i usługi, włączając w to ich zawartości i linki, mogą się ciągle zmieniać. Strony te i usługi mogą mieć swoje własne Polityki Prywatności oraz Warunki Korzystania z Serwisu. Przeglądanie i interakcja z jakimikolwiek innymi stronami, włączając w to witryny podlinkowane na naszej Stronie, podlegają warunkom i zasadom tych stron Internetowych.

Google Adsense

Część reklam może być dostarczana przez Google. Google poprzez używanie plików Ciasteczek DART ma możliwość oferowania reklam Użytkownikom bazując na ich wizytach na mojej Stronie oraz innych witryn w Internecie. DART używa “danych nieosobowych” i nie śledzi żadnych informacji osobistych o Tobie, takich jak twoje imię, adres email, fizyczny adres, itd. Możesz wypisać się z używania Ciasteczek DART odwiedzając Politykę Prywatności sieci reklam i treści Google pod linkiem http://www.google.com/privacy_ads.html

Google Analytics

Klaudia Klimas używa Google Analytics aby pomóc w analizie jak odwiedzający używają jej usług. Google Analytics używają “ciasteczek”, aby zbierać standardowe dane Internetowe i informacje o zachowaniu Użytkownika w anonimowej formie.

Zgodność z ustawą o ochronie prywatności dzieci w Internecie

Ochrona prywatności szczególnie młodych osób jest wyjątkowo istotna. Z tego powodu, nigdy nie zbieram ani nie przechowuję informacji na naszej Stronie od Użytkowników, o których wiem, iż posiadają mniej niż 13 lat. Żadna część naszej witryny nie jest tak skonstruowana, aby przyciągać osoby poniżej 13 lat.

Zmiany w tej Polityce Prywatności

Klaudia Klimas w dowolnym momencie może zmienić niniejszą politykę prywatności, w każdym wypadku w celu zapewnienia zgodnego z prawem przetwarzania oraz ochrony Twoich danych osobowych. Kiedy to zrobię, zmienię zaktualizowaną datę na dole tej strony. Zachęcam użytkowników do częstego sprawdzania tej strony pod kątem wszelkich zmian, aby być na bieżąco z informacjami na temat tego, w jaki sposób pomagam chronić gromadzone przeze mnie dane osobowe. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że jego obowiązkiem jest okresowe przeglądanie niniejszej polityki prywatności i zapoznawanie się z jej modyfikacjami. 

Twoja akceptacja tych warunków

Korzystając z tej Witryny, wyrażasz zgodę na te zasady. Jeśli nie zgadzasz się z tymi zasadami, nie korzystaj z naszej Witryny. Dalsze korzystanie z Witryny po opublikowaniu zmian w tych zasadach zostanie uznane za Twoją akceptację tych zmian.

Kontakt

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej Polityki prywatności, praktyk tej witryny lub kontaktów z tą witryną, skontaktuj się ze mną na kontakt@klaudiaklimas.pl

29.02.2020